Stefan
 Oddział Laryngologii Dzieci

Ważne telefony:

Kancelaria
Dyżurka pielęgniarska

Izba przyjęć

- (32) 786 15 90
- (32) 786 16 06

- (32) 786 16 93

ODDZIAŁ LARYNGOLOGI DZIECI - (32) 786 16 06

Kierownictwo:
Ordynator oddziału - dr n.med. Małgorzata Gwóźdź-Jezierska tel: (32) 786 16 93

Zastępca Ordynatora oddziału - Lek med. Lidia Liszczyk - Mania tel: (32) 786 16 93

Pielęgniarka Koorynująca - mrg Małgorzata Pilawa tel: (32) 786 16 06

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VI - I Piętro

Mapka:

Ogólna charakterystyka:

Oddział Laryngologii Dzieci jest Ośrodkiem II poziomu referecyjności. Posiasa 15 łóżek. Na Oddziale leczone są dzieci do 18 r.ż. ze schorzeniami górnych dróg oddechowych wymagające leczenia zachowawczego lub operacyjnego.

Certyfikat - Przesiewowe badanie słuchu u Dzieci - WOŚP 10.X.2011 r. Lidia Owsiak

Na Oddziale znajduje się Pracownia Badań Słuchu wyposażona na sprzęt umożliwiający wykonie badań słuchu u noworodków i dzieci starszych: BERA, otoemisja, audiometr kliniczny, impedancyjny. W Oddziale istnieje możliwość pobytu jednego z rodziców podczas hospitalizacji. W tutejszym Oddziale zapewniamy profesjonalną opiekę i miłą atmosferę.


Zakres świadczonych usług:

Wyposażenie:

Współpraca z innymi jednostkami służby zdrowia

Oddział współpracuje z Oddziałem Chirurgii Dziecięcej, Klinika Pediatrii, Poradnią Onkologii Dziecięcej i Oddziałem Ortopedii Dziecięcej.