Drukuj
Gosia

Oddział Anestezjologii

Ważne telefony:

Sekretariat
Kierownik
Piel. oddz.
- (32) 786 15 90
- (32) 786 15 94
- (32) 786 15 95

Kierownictwo:
Kierownik Oddziału dr hab. n. med. Ewa Podwińska

Zastępca Kierownika dr Jacek Śmietana

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Sylwia Dąbrowska

Adres/Kontakt:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok IV - III Piętro

Ogólna charakterystyka:
Personel medyczny stanowią lekarze - w przeważającej większości specjaliści - wyszkoleni w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielegniarki anestezjologiczne. Usługi medyczne świadczone są dla wszystkich jednostek Szpitala Specjalistycznego Nr 2, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów zabiegowych.

Zakres świadczonych usług:

Praca Zespołu Oddziału Anestezjologii obejmuje konsultacje, znieczulenia ogólne dotchawicze, znieczulenia ogólne dożylne, znieczulenia regionalne, postępowanie resuscytacyjne oraz wybrane elementy intensywnej terapii i leczenia bólu. Praca skupia się głównie w obrębie bloków operacyjnych oraz pracowni zabiegowych. Zakres wykonywanych znieczuleń uwzględnia specyficzne potrzeby i różnorodne grupy wiekowe pacjentów.

Na szczególne podkreślenie zasługują znieczulenia w następujących dziedzinach – endokrynologia chirurgiczna – choroby tarczycy i przytarczyc, onkologia chirurgiczna i onkologiczna oraz patologia ciąży i chirurgia płodu.

Ponadto wykonywane są znieczulenia do operacji laparoskopowych w chirurgii i ginekologii, zabiegów wykonywanych ambulatoryjnie i w systemie dziennym a także zabiegów endoskopowych i laserowych. Oddział

bierze udział w prowadzeniu szkoleń specjalizacyjnych lekarzy rezydentów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Wyposażenie:

Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt zlokalizowany w obrębie bloków operacyjnych. Lekarze i pielęgniarki pełnią nieustanny dyżur anestezjologiczny dla jednostek zabiegowych Szpitala.

Współpraca z innymi jednostkami:
Współpraca obejmuje m. in. Katedrę Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz oddziały intensywnej terapii województwa śląskiego.