Drukuj
Stefan

Ważne telefony:

Sekretariat
Ordynator
Piel. oddz.
- (32) 786 15 90
- (32) 786 15 94
- (32) 786 15 95

Kierownictwo:
Ordynator Oddziału - dr hab. n. med. Ewa Podwińska

Zastępca Ordynatora - dr Jacek Śmietana
Pielęgniarka Oddziałowa - Sylwia Dąbrowska

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VI - I Piętro

Mapka:

Ogólna charakterystyka:
Personel medyczny stanowią lekarze - w przeważającej większości specjaliści - wyszkoleni w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielegniarki anestezjologiczne. Usługi medyczne świadczone są dla wszystkich jednostek Szpitala Specjalistycznego Nr 2, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów zabiegowych.

Zakres świadczonych usług:
Usługi medyczne obejmują - konsultacje, znieczulenia ogólne, znieczulenia regionalne, postępowanie resuscytacyjne oraz elementy intensywnej terapii.
Praca Oddziału skupia się głównie w obrębie bloków operacyjnych oraz poradni zabiegowych.
Zakres wykonywanych znieczuleń jest szeroki, uwzględnia specyficzne potrzeby i różnorodne grupy wiekowe pacjentów.
Szczególnego podkreślenia wymagają znieczulenia w następujących dziedzinach:

  • endokrynologia chirurgiczna  - choroby tarczyc i przytarczyc,
  • endokrynologia ginekologiczna
  • onkologia chirurgiczna i ginekologiczna,
  • patologia ciąży,
  • operacje laparoskopowe w chirurgii oraz ginekologii
  • zabiegi wykonywane ambulatoryjnie i w systemie dziennym,
  • zabiegi endoskopowe,
  • zabiegi laserowe,

Ponadto w Oddziale Anestezjologii prowadzi się szkolenia specjalizacyjne lekarzy rezydentów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 

Wyposażenie:
Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt zlokalizowany w obrębie bloków operacyjnych. Pracownicy oddziału pełnią nieustanny dyżur anestezjologiczny dla jednostek zabiegowych Szpitala, także w ramach tzw. „telefonu ratunkowego”.

Współpraca z innymi jednostkami:
Współpraca obejmuje m. in. Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i oddziały intensywnej terapii województwa Śląskiego.