Drukuj
Stefan

Oddziału Noworodków blok VA - III stopień referencyjności

 

Ważne telefony:

Kancelaria

- (32) 786 15 39

Kierownictwo:
Ordynator oddziału - dr Helena Sławska
Zastępca Ordynatora - dr Klaudiusz Bober

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VA - Piętro 1

Mapka:

Ogólna charakterystyka:
Oddział Noworodków blok V, jako ośrodek III stopnia referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej, udziela świadczeń medycznych zarówno noworodkom zdrowym, jak również chorym wymagającym  leczenia  w  szeroko pojętym zakresie od obserwacji i monitorowania funkcji życiowych do wysokospecjalistycznych procedur związanych z leczeniem noworodków w stanie zagrożenia życia.

Krótki opis:
„Rooming-in” – część oddziału gdzie zdrowy noworodek przebywa na jednej sali z matką, która przy pomocy położnych uczy się zasad pielęgnacji dziecka. W tej części oddziału szczególną wagę przywiązujemy do karmienia piersią. Personel pomaga przystawiać dziecko do piersi, rozwiązuje problemy związane z laktacją,   w razie potrzeby pomaga odciągać pokarm. W przypadku wystąpienia żółtaczki fizjologicznej prowadzi się tutaj fototerapię noworodka.

Dzieci przebywające w części „rooming-in” są w 1-2 dobie szczepione przeciwko gruźlicy i WZW B. Pobiera się u nich badania przesiewowe w kierunku: fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy oraz wykonuje usg stawów biodrowych i badanie słuchu metodą otoemisji.

Sale intensywnej terapii i ścisłego nadzoru – gdzie leczone są noworodki, u których okres adaptacji do życia pozamacicznego przebiega nieprawidłowo – noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową, wrodzonymi wadami rozwojowymi, infekcjami. Oddział posiada 5 nowoczesnych stanowisk intensywnej terapii, 6 stanowisk opieki ciągłej i 6 stanowisk opieki pośredniej. W skład stanowisk intensywnej terapii wchodzą cieplarki, respiratory, monitory funkcji życiowych, system pomp infuzyjnych, które umożliwiają leczenie najciężej chorych noworodków w stanie zagrożenia życia, w tym skrajnie niedojrzałych wcześniaków  z masą ciała poniżej 1000 gram. Stosowane są tutaj nowoczesne metody leczenia niewydolności oddechowej: nieinwazyjne wspomaganie oddychania w systemie Infant Flow, wentylacja wysoką częstotliwością HFO czy wziewne podawanie tlenku azotu.

Wyposażenie:

30 łóżek i 18 inkubatorów