Drukuj
Stefan

Oddział Kliniczny Pediatrii

Ważne telefony:

Kancelaria
Sekretariat 
Izba przyjęć

- (32) 786 14 70
- (32) 786 14 98
- (32) 786 14 76

Kierownictwo:
Ordynator oddziału - prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz - Konsultant Wojewódzki w zakresie Pediatrii

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok III - Parter

Mapka:

Ogólna charakterystyka:

Oddział Kliniczny Pediatrii podzielony jest na 5 odcinków:

 • Niemowlęcy,
 • Biegunkowy,
 • Dzieci Młodszych,
 • Dzieci Starszych I,
 • Dzieci Starszych II

Postępowaniem diagnostycznym i leczniczym obejmujemy dzieci w wieku od 1. miesiąca
do 17. roku życia. 

Odcinki – zakres świadczonych usług medycznych

Odcinek Niemowlęcy

Posiadany zakres podstawowych i specjalistycznych procedur medycznych umożliwia rozpoznawanie i leczenie zakażeń wrodzonych i nabytych: bakteryjnych, wirusowych
i pasożytniczych (w tym rozpoznawanie zakażeń z grupy TORCH) oraz diagnostykę
i leczenie zapaleń płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, zakażeń układu moczowego, diagnostykę wad wrodzonych, okołoporodowych uszkodzeń OUN, drgawek, hiperbilirubinemii, alergii, zaburzeń w odżywianiu oraz niedoborów makro-
i mikroelementów.

Odcinek Biegunkowy

Ze względów epidemiologicznych ważne jest, aby dzieci z biegunką były hospitalizowane oddzielnie. W naszym Szpitalu istnieje taka możliwość dzięki odrębnemu Odcinkowi. Hospitalizowane tam niemowlęta i dzieci z ostrą biegunką, leczymy zgodnie
ze standardami postępowania, po stwierdzeniu wirusowej lub bakteryjnej etiologii choroby.

Odcinek Dzieci Młodszych

Zakres diagnostyki i terapii jest podobny do prowadzonego na oddziałach dzieci starszych
i opisanego poniżej. Wyodrębnienie tego odcinka jest spowodowane koniecznością zapewnienia dzieciom w wieku od 2. do 4. roku życia właściwej opieki w zakresie uzależnionym od potrzeb związanych z wiekiem pacjentów.

Odcinki Dzieci Starszych

Prowadzą diagnostykę i leczenie, wg obowiązujących standardów, w zakresie następujących działów pediatrii:

 • Nefrologia: zakażenia układu moczowego, krwiomocz, białkomocz, stany zagrożenia kamicą i kamica nerkowa, wady rozwojowe układu moczowego, nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, moczenie nocne i dzienne.
 • Alergologia i pulmonologia: ostre i przewlekłe zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, muskowiscydoza, astma oskrzelowa, pyłkowica.
 • Gastroenterologia: choroba wrzodowa i zapalenie błony śluzowej żołądka/dwunastnicy, w tym zakażenie Helicobacter pylori, zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy i żółciowy, zaparcia, bóle brzucha, dyspepsje czynnościowe), choroby wątroby, przewlekła biegunka (celiakia, alergie i nietolerancje pokarmowe), nieswoiste zapalenia jelit (ch. Leśniowskiego-Crohna, colitis ulcerosa), krwawienia z dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego, choroby trzustki, choroby       pasożytnicze  przewodu pokarmowego.
 • Neurologia – diagnostyka i leczenie: padaczki, drgawek i stanów drgawkowych, bólów głowy, chorób zapalnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Hematologia: niedokrwistości, skazy krwotoczne (diagnostyka wstępna), leczenie niedokrwistości niedoborowych.
 • Endokrynologia i zaburzenia metaboliczne – diagnostyka: zaburzeń stanu odżywienia (otyłość, jadłowstręt psychiczny), zaburzeń gospodarki lipidowej (ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki dzieci z rodzin zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi o etiologii miażdżycowej), chorób tarczycy, nadnerczy i przytarczyc, niskorosłości.
 • Reumatologia i immunologia – diagnostyka wstępna chorób tkanki łącznej, zaburzeń odporności.

Dysponujemy pracowniami diagnostycznymi: ultrasonograficzną, spirometryczną, endoskopii przewodu pokarmowego, badań elektrofizjologicznych (ekg, eeg) oraz terapii eeg-biofeedback.

Ofertę diagnostyczno-leczniczą poszerza możliwość przeprowadzenia badania psychologicznego oraz prowadzenia psychoterapii przez psychologa klinicznego.

Oddział dysponuje salą fizykoterapii, gdzie prowadzona jest rehabilitacja ruchowa i oddechowa.

Dzieci w wieku szkolnym, którym stan kliniczny na to pozwala, mogą kontynuować naukę dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycieli zatrudnionych w szkole przyszpitalnej.

Bardzo istotna jest nasza współpraca z innymi oddziałami specjalistycznymi Szpitala – Oddziałem Chirurgii Dzieci i Oddziałem Laryngologii Dzieci oraz Centralną Pracownią Endoskopową.

Utrzymujemy ścisłą współpracę diagnostyczną i terapeutyczną z działającymi przy Szpitalu poradniami dziecięcymi: Nefrologiczną i Leczenia Nadciśnienia, Gastroenterologiczną oraz Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczek a także Otolaryngologiczną i Chirurgiczną.