Stefan

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu – rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń, zadania, misja

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu posiada wartościową wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków finansowych na realizację statutowych zadań, na utrzymanie lub modernizację majątku trwałego oraz jego doinwestowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

Świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Szpital są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki, promocji zdrowia.

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:

  1. świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia, w następujących Oddziałach:
 
2. świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, w następujących Poradniach:


3. Badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego leczenia, wykonywane są w następujących komórkach:

Misja Szpitala:

Na przekór chorobie – jesteśmy z Wami dla ciała i ducha

Nasza wizja

1. Chcemy być wiodącym Szpitalem w regionie ukierunkowanym w szczególności na
    kompleksową opiekę nad kobietą i dzieckiem, zapewniającym usługi medyczne i
    promocję zdrowia na najwyższym poziomie.

2. Rozwijamy ośrodek edukacyjny dla kadr medycznych.

3. Tworzymy zespół ludzi pracujących z oddaniem i w poczuciu stabilizacji
    zawodowej.

Jesteśmy z Wami od 129 lat! 

1888 - 2017

 Bytom